ע"ב שמות הבורא

ספר הזוהר - מקור חוכמת הקבלה, מפרש פסוקים אלה שלא היה כל צורך לצעוק אל הבורא מכיוון שבאותו רגע גילה משה רבינו את 72 השמות, את הכח לשליטת המוח על החומר. הים לא נבקע מזעקתם לאלוהים ועמד גם כשנכנסו בני ישראל למים עד צווארם. נס בקיעת הים נוצר בעזרת אמונתם של בני ישראל, הרצון, מודעות היחד ושימוש בע"ב השמות, לכן ע"ב השמות הם כלי שעוזר לאנושות לזכות בשליטה על הכאוס ועל העולם החומרי.  באמצעות השימוש ב-72 השמות , התגברו בני ישראל על מה שהיה נראה כגזירה בלתי נמענת וכתוצאה מכך, שינו המים את טבעם, נבקעו והפסיקו לזרום. לפי חכמת הקבלה אנו יכולים ואמורים לשלוט בטבע הגשמי, המכשול היחיד הוא האגו שלנו. המקובלים מתארים אותו כמעטה, מסך, שמסתיר את האור של האני המקורי שלנו. תפקיד ע"ב השמות להסיר מעטה זה המסתיר את המהות והפוטנציאל האמיתי שלנו.  כאשר נתגבר על האגו נוכל לנתב ולתמרן את הטבע שיפעל לטובתנו. כאשר נתגבר על האגו עוד לפני הווצרותו נוכל לשלוט בעולם הגשמי, וזאת מטרתם של ע"ב השמות.

72 צירופי הקודש
על פי חוכמת הקבלה ע"ב השמות הינם 72 צירופים מיוחדים של אותיות המורכבות משלושה פסוקים בספר שמות יד' 19-21. 

טבלת ע"ב שמות הבורא: