טבעות נישואין

טבעת זו מעוצבת באופן מיוחד כאשר החלק הפנימי שלה עגול והחיצוני מרובע.

העגול - מסמל את העולם - עולם מלשון העלם, הקב"ה ברא את העולם הוא נמצא בתוכו ונעלם.

המרובע- על שם ארבע אותיות הבורא  "י.ה.ו.ה. " ככתוב בחז"ל איש ואישה- אם זכו השכינה שורה ביניהם.

הטבעת מסמלת את השכינה, כל אדם הוא עולם בפני עצמו אך בנשואים כל אחד מבני הזוג הוא רק חצי

וביחד משלימים זה את זו.

הסגולה של הטבעת – לחיות בשלמות כל ימי חייהם.

טבעות

נישואים