מזה אלפי שנים קיימת בעם ישראל מסורת של שמוש בסגולות וקמיעות המכילים
צירופים של שמות קודש שהמקובלים קיבלו את סודותיהם ואלה הועברו מדור לדור.
על פי חוכמת הקבלה גוף האדם ונפשו מורכבים מאותיות רוחניות המוליכות את השפע
האלוקי. תפקיד שמות הקודש המצורפים בתליון ובטבעת להחזיר לאדם את השפע
שנפגע על ידי אנרגיות שליליות בהן הוא מוקף במשך היום.  אנרגיות אלו משפיעות על רמת תודעת האדם ועל מצבו האנרגטי ולכן דרושות
הזנה אנרגטית מחודשת וטהורה.
טבעת פלא זו והשמות בה, שאינם נמצאים בשום קמיע אחר, מבוססים על סודות שגילה האר"י הקדוש והועתקו על ידי תלמידו הרב חיים ויטאל זצוק"ל ונמצאו בכתב יד ישן שהועבר מדור לדור. הטבעת יוצרה לפני כ- 750 שנה על ידי מקובלי הדור החיד"א וה"יימלט נפשו".
את הטבעת ניתן לייצר אך ורק בתנאים מסויימים המובאים בספרים הקדושים ובספר סגולות ישראל. כוחה של הטבעת הוא בשמות הקבליים הצפוניים בה, אמו של דוד המלך "ניצבת בת עדל" ובשילוב חמשת המתכות: כסף, זהב, עופרת,נחושת ובדיל מהן היא בנוייה.

הטבעת נעשית בזמן מסויים ובמצב מסויים בו נמצאים גרמי השמיים ביחס ללבנה וזמן זה נקרא זמן תוספת הלבנה.

סגולותיה של הטבעת לקידום, חיזוק, פרנסה טוב, פריון, זוגיות, נגד העין הרע, כישוף ורפואה.

"שא עליך וראה פלאות..."

שמע ישראל

הקמע האחרון של זקן המקובלים
הרב יצחק כדורי זצוק"ל וזיע"א

בחתימת ידו של הרב