אנא בכח

מזה אלפי שנים קיימת בעם ישראל מסורת של שמוש בסגולות וקמיעות המכילים צירופים של תפילת "אנא בכח" מחולקת ל-7 פסוקים כאשר בכל פסוק חשובות האותיות הראשונות של כל מילה, שיחד בונות צירוף

של 7 צרופי אותיות שבכל אחד מהם 6 אותיות. סה"כ 42 אותיות.

צירוף זה נקרא מ"ב האותיות / 42 האותיות. ניתן לראות את החשיבות העצומה של מ"ב האותיות המוצפנות בכל אחת מהתפילות החשובות.

לדוגמא: הפסקה הראשונה של "קריאת שמע" מכילה 42 מילים כאשר

כל מילה מקבילה לאחת מ-42 האותיות.

דוגמא נוספת היא תפילת "שמונה - עשרה", תפילת "עמידה",

מתחילה בברכה הראשונה שבה 42 מילים, וכן בתפילת "הקדיש"

קטע מרכזי האומר: "וישתבח ויתפאר ויתרמם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל" אלו הן 7 מלים שבכל אחת 6 אותיות, מילים אלה מקבילות ל-7 הצירופים של מ"ב האותיות. 
במשך הדורות תפילת "אנא בכח" נכנסה לתוך סידור התפילה ונמצאת בתפילת שחרית, בקורבנות של השחר, בתפילת מנחה וכן בקבלת שבת לפני מזמור "לכה דודי".
כל 7 הצירופים של "אנא בכח" יכול לקחת אותנו לרמת אנרגיה אחרת, לקוד סודי שמחבר אותנו לתדר או לערוץ של זרימת אנרגיה ברובד אחר.

"אנא בכח"

מ"ב האותיות