תליוני אנא בכח

42 אותיות הקודש

תפילת "אנא בכח" נקראת כך על שום שני המילים הראשונות באותה תפילה. 
תפילה זו לקוחה מתוך ספר היצירה שאותו כתב אברהם אבינו.

תפילת "אנא בכח" מחולקת ל-7 פסוקים כאשר בכל פסוק חשובות האותיות הראשונות של כל מילה, שיחד בונות צירוף של 7 צרופי אותיות שבכל אחד מהם 6 אותיות. סה"כ 42 אותיות. צירוף זה נקרא מ"ב האותיות / 42 האותיות. ניתן לראות את החשיבות העצומה של מ"ב האותיות המוצפנות בכל אחת מהתפילות החשובות. לדוגמא: הפסקה הראשונה של "קריאת שמע" מכילה 42 מילים כאשר כל מילה מקבילה לאחת מ-42 האותיות. דוגמא נוספת היא תפילת "שמונה - עשרה", תפילת "עמידה", מתחילה בברכה הראשונה שבה 42 מילים, וכן בתפילת "הקדיש" קטע מרכזי האומר: "וישתבח ויתפאר ויתרמם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל" אלו הן 7 מלים שבכל אחת 6 אותיות, מילים אלה מקבילות ל-7 הצירופים של מ"ב האותיות. 
 במשך הדורות תפילת "אנא בכח" נכנסה לתוך סידור התפילה ונמצאת בתפילת שחרית, בקורבנות של השחר, בתפילת מנחה וכן בקבלת שבת לפני מזמור "לכה דודי".
כל 77 הצירופים של "אנא בכח" יכול לקחת אותנו לרמת אנרגיה אחרת, לקוד סודי שמחבר אותנו לתדר או לערוץ של זרימת אנרגיה ברובד אחר. האר"י הקדוש כותב בספר "שער הכוונות" שבלי תפילת "אנא בכח" לא יכול האדם לעלות למדרגות רוחניות גבוהות.

"אנא בכח"

מ"ב האותיות