תליון שמע ישראל

הפסוק "שמע ישראל"  מופיע בספר דברים פרק ו', 4 והוא מבטא את הרעיון היסודי ביהודות כהצהרת האמונה והאהבה הבסיסית ביותר של עם ישראל לקב"ה, שהוא אחד יחיד ומיוחד. פסוק זה נאמר בכל בוקר בתפילת שחרית ובערב בתפילת ערבית, בקריאת שמע של המיטה, וכן פסוק זה נאמר גם במקרים קיצוניים, למשל במקרים של מוות על קידוש השם ובמוצאי יום הכיפורים בסיום תפילת הנעילה. פרשת שמע ישראל  כתובה בתוך המזוזה ובתוך התפילין. 
יעקב אבינו לפני פטירתו כינס את כל בניו והשביע אותם להאמין באל אחד. מאז כל בני יעקב- ישראל לא שוכחים את שבועתם ואומרים את הפסוק:

"שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד"

(דברים ו', 4)